Home


Schilderen als woonzorgbeleving

In een Goeie Art Schilderatelier is schilderen bereikbaar voor iedereen en kan iedere deelnemer ervaren hoe creativiteit het leven licht en plezierig maakt en dat eenieder hierin kan delen!

Details

Voor een schilder zijn alle details kostbare momenten.

© Alle rechten voorbehouden: GOEIE ART 

© Webstudio: Tonny Hanegraaf